Charity Entrepreneurship (CE) ogłasza nabór do Programu Inkubacyjnego dla osób zainteresowanych założeniem organizacji charytatywnej o wysokiej efektywności i oddziaływaniu społecznym (impakcie). Jest to trwający 2 miesiące trening w wymiarze pełnego etatu, za udział w którym otrzymasz wynagrodzenie. Autorami programu są przedsiębiorcy z doświadczeniem w prowadzeniu własnej działalności.

Chociaż istnieje już wiele organizacji czyniących dobro w duchu efektywnego altruizmu, wciąż potrzebne są osoby gotowe zakładać nowe organizacje walczące z istotnymi, lecz zaniedbanymi problemami, w których można dokonać znaczącej pozytywnej poprawy. Założenie własnej organizacji działającej w duchu efektywnego altruizmu bądź praca w takiej organizacji to według 80 000 Hours ścieżki kariery o największym spodziewanym wpływie na świat.

Zamieszczone poniżej informacje zaczerpnięte zostały z publikacji udostępnianych przez CE (strony internetowej, newsletterów, webinarów oraz innych źródeł).

Dlaczego warto założyć efektywną organizację non-profit?

Charity Entrepreneurship przytacza następujące argumenty: 

 • Ogromny impakt – Twoje działania mogą ratować i poprawiać standard życia na dużą skalę. CE szacuje, że przeciętny absolwent ich programu osiąga efekt porównywalny z wpłacaniem 200 000 dolarów rocznie na efektywne organizacje;
 • Budowanie kariery – zdobędziesz bezcenne doświadczenie w zakresie przedsiębiorczości, pracy w zespole i zarządzania projektami o wysokim impakcie;
 • Lepsze sposoby czynienia dobra – nowe projekty mogą skierować zasoby i uwagę darczyńców w stronę ważnych problemów oraz ukazać potencjał efektywnych kosztowo interwencji popartych danymi.

Program Inkubacyjny Charity Entrepreneurship

Do 31 października możesz aplikować do jednej z dwóch edycji programu, które odbędą się w terminie:

 • 6 lutego – 31 marca 2023,
 • czerwiec – sierpień 2023.

Jego celem jest pomóc Ci założyć efektywną organizację non-profit, która wdroży w życie jedną z kilku rekomendowanych przez CE inicjatyw (lub Twój własny pomysł, pod warunkiem że okaże się równie dobry). 

W trakcie trwania programu poznasz kluczowe zasady funkcjonowania organizacji charytatywnych, które opierają swoją działalność na dowodach (ang. evidence-based charities) oraz nauczysz się:

 • ustalania priorytetów, 
 • przeprowadzania analizy oddziaływania (impact analysis) i efektywności kosztowej (cost-effectiveness analysis),
 • pozyskiwania wsparcia i funduszy, 
 • zarządzania.

Udział w programie to także okazja do nawiązania cennych kontaktów i znalezienia partnera, z którym być może zbudujesz wspólną działalność.

Program trwa 8 tygodni i prowadzony jest głównie online, przy czym jeden lub dwa tygodnie zajęć odbędą się stacjonarnie w siedzibie CE w Londynie. Od uczestników oczekuje się zaangażowania w wymiarze 8+ godzin dziennie. Za poświęcony czas otrzymasz jednak pełne wynagrodzenie, a w razie potrzeby – także pokrycie kosztów podróży.

Więcej o tegorocznym Programie Inkubacyjnym przeczytasz na stronie CE oraz w poświęconym mu artykule na EA Forum.

Dlaczego warto wziąć udział w Programie Inkubacyjnym CE?

Udział w Programie Inkubacyjnym obejmuje następujące korzyści:

 • Intensywne dwumiesięczne warsztaty z pełnym pokryciem wszystkich kosztów (łącznie ze stypendium na pokrycie kosztów życia i kosztów podróży na czas pobytu w Londynie). Opanujesz podstawowe zasady zarządzania organizacjami o dużym impakcie oraz rozwiniesz odpowiednie umiejętności biorąc udział w praktycznych projektach partnerskich.
 • Pomoc w znalezieniu kompetentnego współzałożyciela, który uzupełni Twoje umiejętności i wesprze słabe strony. 
 • Okazja do stworzenia i zaprezentowania solidnego wniosku o dofinansowanie, który zostanie przedłożony sieci inwestorów CE.
 • Dofinansowanie w kwocie do 200 000 USD na rozpoczęcie swojej działalności charytatywnej. Nie ma gwarancji otrzymania grantu, lecz w ostatnich latach wszystkie projekty otrzymały pełne dofinansowanie w ciągu dwóch tygodni.   
 • Brak ryzyka. Jeśli w trakcie trwania Programu stwierdzisz, że nie jest to odpowiedni czas na założenie przez Ciebie działalności non-profit, CE przedłuży Twoje stypendium (pomoc finansową) i zapewni stały mentoring, doradztwo zawodowe i dostęp do ofert zatrudnienia w ich sieci EA. 

Proces rekrutacji

Proces naboru jest zaprojektowany tak, by jak najlepiej przewidzieć potencjalne dopasowanie kandydata do programu, będąc przy tym także wartościowym doświadczeniem. Jeśli postanowisz wziąć w nim udział, zespół CE oceni Twój potencjał, nie tylko dotychczasowe osiągnięcia. Dzięki doświadczeniu wiedzą już, jak rozpoznać osobę, która po przeszkoleniu zapewne osiągnie sukces w nowej działalności. 

Cała procedura trwa maksymalnie 6 tygodni i wymaga poświęcenia sumarycznie 10 godzin na wszystkie zadania i rozmowy. Składa się na nią pięć etapów:

 • W pierwszej kolejności należy przesłać CV i wypełnić test do celów analizy psychometrycznej. Otrzymasz po nim spersonalizowaną informację zwrotną na temat Twojego potencjału jako założyciela NGO, nawet jeśli nie zakwalifikujesz się do kolejnego etapu.
 • Na drugim etapie poznasz metodologię porównywania swoich najlepszych opcji kariery, a także zbadasz i ustalisz swoje własne priorytety i możliwe kompromisy. To praktyczne oraz pouczające ćwiczenie. 
 • Następne etapy (trzeci, czwarty i piąty) obejmują dwie rozmowy na żywo oraz zadanie pisemne, które poświęcone będą Twoim motywacjom, przesłankom oraz istotnemu doświadczeniu. Każdy kolejny etap jest coraz bardziej wymagający, także czasowo. 

Jeśli nie zakwalifikujesz się do Programu, lecz przejdziesz znaczną część procesu rekrutacji – otrzymasz pomocne materiały oraz propozycje rozwoju, sugestie innych możliwości osiągnięcia dużego impaktu, a także informacje o pojawiających się szczególnych okazjach.  

Do każdej edycji programu przyjętych zostanie około 10-20 osób. Organizatorzy zachęcają, by zgłoszenia składać jak najwcześniej. 

W procesie rekrutacji pomocne będzie zapoznanie się z materiałami CE: 

Więcej szczegółów poznasz na stronie CE, gdzie znajdziesz także formularz zgłoszeniowy oraz adres kontaktowy.

Inicjatywy rekomendowane przez Charity Entrepreneurship

Każdego roku CE wyłania pomysły na interwencje, w których widzi największy dobroczynny potencjał. Prowadzą w tym celu badania, używając szeregu narzędzi badawczych i analitycznych, prowadząc analizy efektywności kosztowej, oceny jakości dowodów naukowych, studia przypadków oraz rozmowy ze specjalistami. 

Poniżej znajdziesz krótki opis działań, którymi docelowo zajmą się organizacje inkubowane przez CE w 2023 roku. Więcej szczegółów o każdym z projektów znajdziesz w poświęconym im artykule na EA Forum. Organizatorzy dopuszczają także pomoc w starcie organizacji realizujących własne pomysły kandydatów, lecz tylko jeśli proponowane działania mają szansę być równie efektywne co propozycje CE. 

Jeśli sądzisz że brakuje Ci doświadczenia w opisanych niżej dziedzinach – nie szkodzi, gdyż szkolenie ani przyjęty model inkubacyjny nie wymaga od Ciebie bycia ekspertem. 

Luty – marzec 2023

Lutowa edycja programu poświęcona jest inicjatywom w obszarze dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego:

 1. Zakaz importu produktów pochodzenia zwierzęcego z krajów o gorszym dobrostanie zwierząt.
  Standardy dobrostanu zwierząt różnią się znacznie między krajami. Kraje o wysokich standardach często importują produkty pochodzenia zwierzęcego z krajów posiadających mniej restrykcyjne regulacje. CE uważa, że ograniczenie takiego handlu może być skuteczne w poprawie globalnego dobrostanu zwierząt. 
 2. Zakaz używania żywych ryb w roli przynęty (USA).
  W USA ryby przeznaczone na żywe przynęty hodowane są na skalę przemysłową, a w samych Stanach sprzedaje się ich około 1,3 miliarda sztuk rocznie. Intensywna hodowla może wiązać się z niskim dobrostanem oraz wysoką zachorowalnością i śmiertelnością tych zwierząt. Skupiona na tym problemie organizacja lobbowałaby na rzecz zakazu używania żywych ryb jako przynęty w poszczególnych stanach USA. 
 3. Dobrostan chanosów (ryb mlecznych) na Filipinach.
  Skala cierpienia ryb hodowlanych na świecie jest ogromna. Chociaż zainteresowanie tym problemem wzrosło od czasu założenia Fish Welfare Institute, które zajmuje się dobrostanem karpii hodowlanych w Indiach, pozostaje on wciąż skrajnie zaniedbany.
  CE proponuje założenie organizacji, która wzorem FWI zajmie się regulacjami dotyczącymi jakości wody i zagęszczenia hodowli chanosów w Filipinach, gdzie taka działalność ma duże szanse powodzenia.
 4. Opodatkowanie tytoniu.
  Tytoń zabija ponad 8 milionów osób rocznie. Ponad 80% konsumentów produktów tytoniowych żyje w krajach o niskim i średnim dochodzie. Badania wskazują, że zwiększenie opodatkowania tytoniu zmniejsza jego konsumpcję i jest to jedna z najbardziej efektywnych kosztowo interwencji w tym obszarze. CE rekomenduje założenie organizacji lobbującej za większym opodatkowaniem tytoniu w krajach, w których brakuje takich podmiotów, np. w Mongolii lub Libanie. 
 5. Bezpieczeństwo ruchu drogowego.
  Działająca w tym obszarze organizacja miałaby za zadanie promowanie regulacji zwiększających bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Badania pokazują, że ograniczenia prędkości i obowiązek stosowania pasów bezpieczeństwa przekładają się na mniejszą śmiertelność. W związku z tym, należałoby skupić się na poprawie regulujących je przepisów w krajach, w których nie funkcjonują one na wystarczającym poziomie. Sugerowane kraje to Brazylia, Egipt, Tajlandia, Bangladesz i Malezja. 

Czerwiec – sierpień 2023

Druga edycja skoncentrowana będzie na zagadnieniu bezpieczeństwa biologicznego i zdrowotnego, a także zdrowia publicznego i globalnego rozwoju. 

Zagrożenia biologiczne i bezpieczeństwo zdrowotne

CE wciąż analizuje jeszcze obiecujące projekty w tej dziedzinie. Ich listę opublikuje pod koniec 2022 r.

Rozważane działania skupiają się w trzech obszarach:

 • Prewencja pandemii, zarówno naturalnych jak i tych stworzonych przez człowieka;
 • Przygotowanie na pandemię;
 • Antybiotykooporność.
Zdrowie publiczne i rozwój

CE poszukuje też wysoce skalowalnych (do budżetu 10+ milionów dolarów rocznie) i efektywnych kosztowo interwencji w zakresie zdrowia publicznego. 

Jeśli masz pomysł, który powinien zostać wzięty pod uwagę, możesz zgłosić go przez formularz na tej stronie. Znajdziesz tu również pomysły innych osób, które możesz poddać własnej ocenie.

Dotychczasowe sukcesy

Przez 4 lata swojego istnienia Charity Entrepreneurship pomogło wystartować 18 efektywnym organizacjom non-profit. Wśród nich znalazły się między innymi:

Są to organizacje, które już teraz odnoszą sukcesy i zdążyły wpłynąć na życie i zdrowie milionów ludzi i zwierząt. 

Przystępując do Programu Inkubacyjnego CE, ich założyciele nie zawsze posiadali kluczową wiedzę w dziedzinach, w których przyszło im później działać. Niektórzy z nich wątpili, czy w ogóle się do tego nadają, Jeśli i Ty masz podobne wątpliwości, niech to nie powstrzyma Cię przed wysłaniem zgłoszenia! Zaufaj organizatorom – twierdzą, że wolą ocenić więcej kandydatur, niż stracić okazję na znalezienie prawdziwego talentu. 

Pamiętaj, że zgłoszenia trwają tylko do 31. października. Podziel się tą informacją także z innymi osobami, które uważasz za dobrych kandydatów – dzięki temu zwiększysz szanse na powstanie kolejnych efektywnych organizacji, które metodycznie będą zmieniać świat na lepsze. 

Powodzenia!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *