Udało się! Wspólnie osiągnęliśmy cel zbiórki, która pomoże ratować wzrok dzieci w Afryce Subsaharyjskiej. W imieniu małych pacjentów – gorąco dziękujemy Wam za każdą wpłatę. Zebraliśmy ponad 26 tysięcy złotych!

W styczniu zakończyła się zbiórka funduszy, które przekażemy organizacji Helen Keller Intl na program suplementacji witaminy A w krajach Afryki subsaharyjskiej. Jesteśmy pełni wdzięczności dla mobilizacji i hojności darczyńców: łącznie powierzyliście nam 26 684 zł. Jest to kwota, która pozwoli na zakup około 6 tysięcy dawek suplementu. Odpowiada to rocznej dawce dla 2 do 3 tysięcy dzieci.

Wkrótce na blogu ukaże się artykuł, w którym podsumujemy wszystkie koszty związane ze zbiórką oraz przekazaniem tej kwoty. Opiszemy w nim także, w jaki sposób ewaluator GiveWell szacuje efektywność wspomnianego programu suplementacji, ile kosztuje uratowanie jednego dziecka i jak to właściwie rozumieć? To ważny temat, który zasługuje na odrębny wpis.

Witamina A

Każdego roku od 250 do 500 tysięcy dzieci traci wzrok z powodu niedoboru witaminy A. Połowa z nich umiera w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

Witamina A jest niezbędna do prawidłowego działania układu nerwowego oraz układu wzroku.  Ponieważ nie jest produkowana przez ludzki organizm, musi być dostarczona w odpowiedniej ilości  w diecie, jako gotowy składnik lub w postaci prowitamin. W krajach rozwiniętych rzadko nam jej brakuje, lecz w krajach rozwijających się awitaminoza jest częstym problemem. 

Najcięższe skutki niedoboru witaminy A odczuwają dzieci oraz kobiety ciężarne w krajach o niskim dochodzie. Jej niedostateczne spożycie może zahamować wzrost młodego organizmu, prowadzić do anemii, powodować ślepotę zmierzchową oraz kseroftalmię – zespół suchego oka. Chociaż ta znajoma nam nazwa brzmi niegroźnie, jest w istocie główną przyczyną możliwej do zapobiegnięcia ślepoty wśród dzieci

Poza wpływem na wzrok i układ nerwowy, niedobór tej witaminy powoduje również obniżenie odporności, narażając osłabiony organizm na infekcje o cięższym przebiegu. W najgorszym przypadku prowadzi do śmierci dziecka, najczęściej z powodu infekcji wywołujących biegunkę.

VAS – program suplementacji witaminy A

W krajach szczególnie dotkniętych tym problemem rządy wdrażają programy suplementacji witaminy A (ang. VAS – Vitamin A Supplementation), korzystając też z pomocy zewnętrznych organizacji. Jedną z nich jest Helen Keller Intl.

Zgodnie z wytycznymi WHO, dzieci z obszarów wysokiego ryzyka w wieku od 6 miesięcy do 5 lat otrzymują wysokie dawki witaminy A dwa lub trzy razy w ciągu roku. W zależności od wieku, dzieci otrzymują dawkę 100 000 lub 200 000 IU. Preparat ma formę kapsułek, które przed podaniem rozcina się, by zawartość wycisnąć na język. Taka suplementacja wystarczy na kilka kolejnych miesięcy, ponieważ organizm magazynuje witaminę A w wątrobie, tworząc zapasy wykorzystywane stopniowo według potrzeb. 

Helen Keller Intl

Helen Keller Intl to organizacja pozarządowa walcząca z niedożywieniem oraz upośledzeniem i utratą wzroku w krajach Afryki i Azji. Działa także w Stanach Zjednoczonych, zapewniając badania wzroku i dostarczając okulary do tamtejszych szkół. 

Wspierane przez nią programy masowej suplementacji witaminy A (VAS) w krajach Afryki subsaharyjskiej wyróżnione zostały przez GiveWell jako jedne z najefektywniejszych znanych nam interwencji zdrowotnych na świecie. Są to trwające kilka dni lub tygodni kampanie, podczas których suplementy dostarcza się najczęściej „od drzwi do drzwi”, rzadziej prowadzi się także dystrybucję w placówkach stacjonarnych. Przy ich okazji podejmuje się często dodatkowe działania, obejmujące między innymi odrobaczanie, szczepienia przeciw polio, szczepienia „uzupełniające” (dla dzieci, które ominęły planowe szczepienia), a także badania przesiewowe w kierunku ostrego niedożywienia.

GiveWell szacuje, że średni całkowity koszt jednorazowej dawki witaminy A dostarczonej z udziałem Helen Keller Intl wynosi 1.10 USD, czyli około 4.40 PLN. Roczna suplementacja dziecka dwiema lub trzema dawkami to zatem koszt w granicach 9 – 13 zł. 

Są to szacunki uwzględniające wszystkie koszty wdrożenia i realizacji programu i biorą pod uwagę nie tylko koszta ponoszone przez Helen Keller Intl, ale też wydatki ze strony rządu oraz organizacji towarzyszących. Trzeba jednak wiedzieć, że szacunki te obarczone są dużymi niepewnościami, które bardziej szczegółowo opiszemy niedługo w osobnym artykule. 

Rola Helen Keller Intl w realizacji tych kampanii jest wielopłaszczyznowa. Przede wszystkim, oferuje ona władzom szczególnie potrzebujących regionów wsparcie techniczne w zakresie monitorowania i prowadzenia ewaluacji, szkolenia pracowników medycznych i nadzorców, kształtowania polityki, planowania, ustalania budżetu i mobilizacji społecznej. Pełni też rolę rzecznika, zachęcając rządy do finansowania i wdrażania zarówno kampanii masowej suplementacji, jak i programów rutynowej dystrybucji witaminy A w placówkach medycznych. Udzielają wreszcie także wsparcia finansowego, ofiarując władzom granty na pokrycie części kosztów związanych z programami suplementacji.

Podsumowanie

Helen Keller Intl nie jest jedyną organizacją prowadzącą działalność w tym zakresie. Na czym zatem polega jej niezwykły impakt? Po pierwsze, identyfikuje ona regiony, gdzie program VAS ma niewielkie zasięgi i zapewnia ich władzom odpowiednie wsparcie. Po drugie zaś – inicjuje programy suplementacji w krajach, w których nie zostałyby one wdrożone bez jej pomocy i finansowania. Dociera zatem do obszarów pod tym względem zaniedbanych, w których pomoc jest najbardziej potrzebna i przynosi najszybszą poprawę sytuacji.

Szczegółową ocenę Helen Keller Intl oraz programu VAS przeczytać można na stronie internetowej GiveWell. Jest to długa i niełatwa technicznie lektura, lecz osoba dociekliwa znajdzie tam wiele ciekawych informacji.

Zbiórka na program suplementacji witaminą A jest drugą naszą zbiórką na rzecz wysoce efektywnych inicjatyw. Tym bardziej cieszy nas jej ogromny sukces i napawa nadzieją na równie pomyślny efekt przyszłych akcji fundraisingowych, które planujemy organizować cyklicznie, kilka razy w roku.

W poprzednim roku dzięki wpłatom darczyńców wsparliśmy walkę z malarią w ramach programu chemoprewencji realizowanego przez Malaria Consortium. Jej przedstawiciel, Christian Rassi, był uprzejmy poprowadzić dla nas gościnny webinar, którego treść w postaci transkrypcji można poznać także na naszym blogu

Serdecznie dziękujemy za Wasze zaangażowanie. Jesteśmy szczęśliwi, że wspólnie zmieniamy świat na lepsze. Gorąco zachęcamy do wspierania wysoce efektywnych inicjatyw także poza naszymi zbiórkami! 

Redakcja EA Polska

Źródła:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *